kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

mapa lokacija

Za detaljne informacije gdje se tačno nalazi koja lokacija Sarajevo stana kliknite na mapu.

mapa lokacija

Uprava društva

Kolodvorska br. 12, Tel. 276-691,sastan@sarajevostan.com.ba

Dispečersko servisni centar hitne intervencije

Paromlinska br.51, Tel. 715-680,servis1@bih.net.ba


TERENSKE SLUZBE

BLAGAJNE

CENTAR
Skenderija br.52
Tel. 551-580, 266-980
sgrad.punkt01@bih.net.ba
centar.punkt02@bih.net.ba

Dolina br.8

Radno vrijeme:

07:30-15:30

N. SARAJEVO
E. Šehovića br.9
Tel. 716-640, 716-641
nsarajevo.punkt01@bih.net.ba

 

E.Šehovića br.9

Radno vrijeme:

07:30-15:30


 

N.GRAD
Ive Andrića br. 1
Tel. 760-880
ngrad.punkt01@bih.net.ba

 

Ive Andrića br.1

Radno vrijeme:

07:30-15:30

N.GRAD - DOBRINJA
S.Lagumdžije br. 13
Tel. 760-870