kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

tv reklama

Privredno društvo osnovano prije više od 40 godina, kompanija sa najvecim iskustvom, pogledajte tv reklamu.

tv reklama

Osnovi upravljanja i održavanja


Održavanje i funkcija upravljanja

Promjena koncepta vlasništva rezultirala  je, između ostalog,  novim konceptom upravljanja i održavanja stambenih zgrada. Otkupom stanova, vlasništvo nad stanovima je pripalo pojedinačnim etažnim vlasnicima što je u suštini promjenilo koncept održavanja stambenog fonda, i to kako u pravnom, tako i u finansijskom, pa i u tehničkom smislu. U Kantonu Sarajevo, održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama regulisano je Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama objavljenom  u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", br. 3/12.

Etažni vlasnici su nosioci svih prava i obaveza na stambenim objektima, odnosno zgradama i ulazima. Status etažnog vlasnika dobija se otkupom ili kupovinom, odnosno prenosom vlasništva nad nepokretnošću, odnosno stana. Kupovinom stana etažni vlasnici postaju, kako vlasnici stana tako i suvlasnici zajedničkih dijelova zgrada. Shodno tome prirodno pravo i obaveza etažnih vlasnika je da stvaraju uslove za održavanje zajedničkih dijelova zgrada, u skladu sa Zakonom: certifikat

-uplatom naknade za održavanje,

-izborom upravitelja na skupu etažnih vlasnika,

-izborom predstavnika etažnih vlasnika,

-poštivanjem procedure prijave kvarova i ostalih vezanih procedura.

 

Finansiranje održavanja


Osnovni izvor za finansiranje održavanja su uplate naknade za održavanje etažnih vlasnika.
Cijena održavanja utvrđuje se Odlukom Vlade Kantona iskazuje se po m2 stambene površine.


Važećom Odlukom Vlade Kantona naknada za odražavanje iznosi:
- 0,25 KM/m2 za zgrade bez lifta i hidrofleksa
- 0,38 KM/m2 za zgrade sa liftom i hidrofleksom


Cijena je utvrđena na mjesečnom nivou i etažni vlasnici su obavezni vršiti uplatu naknade za održavanje do konca mjeseca za tekući mjesec. Sredstva prikupljena na ovaj način se troše u skladu sa Zakonom, a eventualno neutrošena sredstva za jednu godinu prenose se u narednu godinu.
 

Zakonom su propisani radovi održavanja koji se finansiraju iz redovne nakande za održavanje


Ostali radovi i velike opravke se finansiraju iz dodatnih izvora finansiranja koje predstavlljaju  vanredne uplate etažnih vlasnika, donacije,  kreditna sredstva,  budžeti općina i budžet Kantona.