kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

nadležnosti

Pitate se koje su nadležnosti Sarajevostana?
Ova animacija donosi odgovore, te Vam korak po korak objašnjava detalje.

tv reklama

Tehnička struktura održavanja


Redovno održavanje

Predmet održavanja su zajedničkih dijelovi zgrade:
- konstruktivni elementi zgrade
- zajedničke prostorije zgrade
- instalacije zgrade
- uređaji u zgradi
- i ostali zajednički dijelovi zgrade

Održavanje zajedničkih dijelova u zgradama obuhvata redovno održavanje i velike opravke. Obaveza etažnih vlasnika je da individualno održavaju svoj stambeni prostor.

Zakon detaljno propisuje zajedničke dijelove zgrade, kao i radove koji se finansiraju iz redovne nakande za održavanje


Velike opravke i programi sanacije

Ostali radovi i velike opravke se finansiraju iz dodatnih izvora finansiranja koje predstavlljaju  vanredne uplate etažnih vlasnika, donacije,  kreditna sredstva,  budžeti općina i budžet Kantona
Sarajevostan d.o.o. Sarajevo kao kompanija sa velikim iskustvom u području inženjeringa u stambenoj izgradnji, konsaltinga i održavanja stambenih objekata, daje punu podršku ulazima na upravljanju u formiranju dokumentacije za pristupanje programima sanacije koji se finansiraju iz općinskih budžeta i budžeta Kantona Sarajevo.
Ovaj oblik podrške organizovan je putem terenskih službi za održavanje Sarajevostan d.o.o. , kao i putem centralne službe na nivou  Sarajevostan d.o.o. kao cjeline.