kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

tv reklama

Privredno društvo osnovano prije više od 40 godina, kompanija sa najvecim iskustvom, pogledajte tv reklamu.

tv reklama

Uprava društva

Džemala Bijedića 166A.

Dispečersko servisni centar hitne intervencije

Džemala Bijedića 166A.

 

 

TERENSKE SLUZBE BLAGAJNE
CENTAR
Skenderija br. 52
Operatvno područje opština :
Stari grad, Centar, Vogošća i Ilijaš
Dolina br.8
Tel. 268-380
N. SARAJEVO
E. Šehovića br. 9
Operatvno područje opština :
Novo Sarajevo
E.Šehovića br.9
Tel. 716-641
N.GRAD
Ive Andrića br. 1 Operatvno područje opština :
Novi grad - gravitirajući dio, Ilidža, Hadžići
Ive Andrića br.1
Tel. 760-290