kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

nadležnosti

Pitate se koje su nadležnosti Sarajevostana?
Ova animacija donosi odgovore, te Vam korak po korak objašnjava detalje.

tv reklama

Reklamacije


U sklopu provođenja politike kvaliteta uveli smo sistem rješavanja reklamacija naših klijenata. Naši klijenti se mogu obratiti sa zahtjevom za reklamaciju na pripadajući regionalni centar održavanja, kao i Upravu Društva. Reklamacije je moguće dostaviti i elektronskom komunikacijom sastan@sarajevostan.com.ba.

Naša pravila rješavanja reklamacija predviđaju slijedeće rokove:
- dostava reklamacije
- odlučivanje opravdanosti reklamacije u roku od tri dana od datuma dostave reklamacije
- rješavanje reklamacije ukoliko je ista opravdana u roku od osam dana od dana dostave reklamacije Obzirom da Sarajevostan d.o.o. Sarajevo nabavlja isključivo materijale i opremu kontrolisanog kvaliteta na ugrađenu opremu primjenjuju se garantni rokovi proizvođača. Za kvalitet radova koje izvodi Sarajevostan d.o.o. garantujemo mi kao Društvo u cijelosti.