upravljanje i održavanje

Finasiranje održavanja

Osnovni izvor za finansiranje održavanja ulaza vrši se iz uplata minimalne naknade etažnih vlasnika i zajedničke rezerve.
Minimalni iznos mjesečne naknade održavanja utvrđuje se Odlukom Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva i iskazuje se po m2 stambene površine.
Važećom Odlukom Vlade Kantona iz 2002.godine minimalna naknada za održavanje iznosi:
– 0,25 KM/m2 za zgrade bez lifta
– 0,38 KM/m2 za zgrade sa liftom
Minimalni iznos mjesečne naknade je utvrđen na mjesečnom nivou i etažni vlasnici su obavezni vršiti uplatu naknade za održavanje do kraja mjeseca za tekući mjesec. Sredstva prikupljena na ovaj način se troše u skladu sa Zakonom, a eventualno neutrošena sredstva za jednu godinu prenose se u narednu godinu. Minimalni iznos mjesečne naknade služi za pokriće troškova naknade upravniku, predstavniku etažnih vlasnika i ostatak čine zajedničku rezervu.
Zakonom su propisani radovi održavanja koji se finansiraju iz minimalne nakande za održavanje.
Ostali radovi i velike opravke se finansiraju iz dodatnih izvora finansiranja koje predstavljaju vanredne uplate etažnih vlasnika, donacije, kreditna sredstva, budžeti općina i budžet Kantona.