Osnovi upravljanja

Održavanje i funkcija upravljanja

Promjena koncepta vlasništva rezultirala je, između ostalog, novim konceptom upravljanja i održavanja stambenih zgrada. Otkupom stanova, vlasništvo nad stanovima je pripalo pojedinačnim etažnim vlasnicima što je u suštini promjenilo koncept održavanja stambenog fonda, i to kako u pravnom, tako i u finansijskom, pa i u tehničkom smislu.
U Kantonu Sarajevo, održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama regulisano je Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade , (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 19/17).

Etažni vlasnici su nosioci svih prava i obaveza na stambenim objektima, odnosno zgradama i ulazima. Status etažnog vlasnika dobija se otkupom ili kupovinom, odnosno prenosom vlasništva nad nepokretnošću, odnosno stana. Kupovinom stana etažni vlasnici postaju, kako vlasnici stana tako i suvlasnici zajedničkih dijelova zgrada.
Uzajamna prava i obaveze u pogledu korištenja, održavanja i upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade etažni vlasnici uređuju ugovorom o uzajamnim odnosima. Takav ugovor bi trebao da sadrži podatke o veličini suvlasničkih dijelova na zajedničkim dijelovima zgrade, uvjetima i načinu upravljanja zgradom, detaljnim podacima o upravniku zgrade, poslovima koje će obavljati upravnik, uvjetima i načinu raspolaganja sredstvima zajedničke rezerve itd.
Shodno tome prirodno pravo i obaveza etažnih vlasnika je da stvaraju uslove za održavanje zajedničkih dijelova zgrada, u skladu sa Zakonom:
– uplatom minimalne naknade za održavanje,
– izborom upravnika na skupu etažnih vlasnika,
– izborom predstavnika etažnih vlasnika,
– poštivanjem procedure prijave kvarova i ostalih vezanih procedura.