Upravljanje i održavanje

Održavanje zajedničkih dijelova zgrade

Održavanje zajedničkih dijelova stambene zgrade je skup aktivnosti kojima se – u javnom interesu građana – u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine – održavaju projektovane osobine objekta, dijelovi objekta i opreme u smislu sigurnosti, funkcionalnosti i upotrebne vrijednosti na nivou važečih normativa i standarda.
Cilj održavanja zajedničkih dijelova zgrade je sprečavanje i otklanjanje kvarova na zajedničkim dijelovima zgrade, a izvršava se uz primjenu kriterija utvrđenih Instrukcijom o načinu prijave i otklanjanju kvara:
– da se utroši što manje materijala i rada,
– da se spriječi što više kvarova i šteta koje mogu nastati,
– da radovi održavanja traju što kraće.
Etažni vlasnici su obavezni obezbijediti sredstva za održavanje zajedničkih dijelova zgrade.
Iz ove obaveze proističe odgovornost za posljedice neodržavanje zbog nedostataka sredstava.

Razlikujemo više vrsta održavanja dijelova stambene zgrade:
a) Tekuće održavanje je aktivnost koja se obavlja da bi se održalo osnovno funkcionalno stanje zgrade;
b) Velika popravka je aktivnost održavanja većeg obima kojom se vrši sanacija zajedničkih dijelova zgrade i potrebno je izdvojiti novčana sredstva u iznosu višem od Zakonom predviđene minimalne naknade koju su etažni vlasnici dužni uplatiti u toku jedne godine;
c) Hitna intervencija je aktivnost kojom se otklanjaju uzroci neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi koji se zateknu u objektu ili pored objekta u dometu opasnosti , kao i neposredne opasnosti za oštećenje imovine ili su ugroženi elementarni životni uslovi u zgradi;
d) Nužna popravka je aktivnost kojom se trajno otklanjaju uzroci neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i obuhvata kvarove koji nisu konačno riješeni prethodnom hitnom intervencijom;
e) Intervencija poslije prirodne nepogode je aktivnost koja se obavlja u cilju sanacije posljedica prirodne nepogode na zajedničkim dijelovima zgrade;
f) Investiciono održavanje je aktivnost koja ima za cilj unaprijeđenje projektovanih osobina zajedničkih dijelova zgrade.