Ostali aspekti održavanja

Obaveze svih učesnika u održavanju su striktno definisane Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade. Kao takve one predstavljaju zakonsku obavezu nad čijim izvršenjem, nadležni organi vrše nadzor po procedurama utvrđenim Zakonom. Od provođenja odredbi Zakona i podzakonskih akata zavisi i finalna funkcija predmetnog Zakona, a to je poboljšanje i održavanje uslova života i stanovanja na adekvatnom nivou.

Pravna regulative
Osnovni pravni akt u oblasti održavanja je Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 19/17).

Kao osnovni učesnici u održavanju pojavljuju se:

– etažni vlasnici
– predstavnici etažnih vlasnika /redovni i prinudni/
– upravnici /redovni i prinudni/
– i nadležni organi općine i Kantona

Na osnovu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade donose se i podzakonski – provedbeni akti.

Podzakonski – provedbeni akti ovog zakona:

– Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravnika
– Pravilnik o određivanju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika
– Uputstvo o preuzimanju zajedničkih dijelova zgrade na upravljanje i načinu promjene upravnika
– Uputstvo o sadržaju obrasca ”Godišnji izvještaj o radu upravnika”
– Uputstvo o sadržaju obrsca ”Evidencija zgrada, stanova, samostalnih prostorija i etažnih vlasnika
– Uputstvo o zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika
– Instrukcija o načinu prijave i otklanjanja kvara