O nama

Istorijat društva

Gledajući desetljećima unazad privredno društvo ”Sarajevostan” nastaje od Preduzeća za privredno poslovanje stambenim i poslovnim zgradama u društvenoj svojini i uređivanje i korišćenje gradskog zemljišta – Sarajevo ( Stambeno preduzeće – Sarajevo), koje je Skupština opštine Centar Sarajevo osnovala svojim rješenjem broj 36749 od 16.11.1965.godine.
1973. godine Stambeno preduzeće se konstituiše u OOUR za gazdovanje stambenim i poslovnim zgradama u društvenoj svojini, da bi prvi put naziv ”Sarajevostan”, društvo dobilo rješenjem Okružnog suda 1978. godine gdje se upisalo u sudski registar kao ”Sarajevostan” – Radna organizacija za inženjering u stambenoj djelatnosti.
Skupština grada Sarajeva, svojom odlukom iz 1995.godine, osniva Javno stambeno preduzeće ”Sarajevostan” Sarajevo koje preuzima sredstva, prava i obaveze Preduzeća u društvenoj svojini za inžinjering u stambenoj djelatnosti, koje je bilo pravni sljednik RO za inženjering u stambenoj oblasti.
Rješenjem Kantonalnog suda iz 2001.godine ”Sarajevostan” Sarajevo se registruje kao Kantonalno javno stambeno preduzeće, a potom 2004.godine rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo privatizuje u dioničarsko društvo.
Od 2017.godine Sarajevostan uspješno radi i posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.