O nama

Sarajevostan d.o.o. je privredno društvo osnovano prije više od  50 godina, te je  u ovoj djelatnosti, kompanija sa najvecim iskustvom. Za sve ove godine poslovanja, Sarajevostan d.o.o. se transformisao u savremeno organizovanu, dobro opremljenu kompaniju, profilisanu za tržišno poslovanje, dominantnu u svojoj djelatnosti. Obzirom na resurse kojim raspolaže, organizaciju i proizvodno iskustvo, Sarajevostan d.o.o. je vodeci certificirani upravnik u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

Pružamo  usluge upravljanja stambenim zajednicama u skladu sa Zakonom o  upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade  koje podrazumevaju administrativno i finansijsko vođenje zgrade, tehničko održavanje, primjenu mjera energetske efikasnosti, zaštitu životne sredine i stvaranje uslova za bezbjedno stanovanje.

Sarajevostan d.o.o. se u svom radu pridržava zakona, prava, dužnosti i etičkih normi u obavljanju poslova upravljanja. Lični podaci etažnih vlasnika su kod nas zaštićeni, jer  postupamo  u skladu sa Zakonom o zaštiti  ličnih podataka. 

Imamo preko 120 stalno uposlenih radnika i održavamo preko 2.600 zgrada-ulaza sa cca  36.000 jedinica na području Kantona Sarajevo.