Plaćanje računa

Sarajevostan vrši  štampu i dostavu uplatnica etažnim vlasnicima i pravnim licima na kvartalnom nivou, svaka tri mjeseca.

Za korisnike naših usluga smo obezbjedili mogućnost plaćanja  naknade za održavanje bez provizije  na našoj naplatnoj  blagajni  u ul. Bulevar Meše Selimovića 12 i Topal Osman paše 18 (zgrada Loris).

Provjeru stanja na računu i eventualnim dugovanjima možete izvršiti pozivom  na sljedeće  brojeve  službe naplate:  033/276-695,  033/276-652, kao  i na e-mail: naplata@sarajevostan.com.ba

Plaćanje putem naloga

  • PLAĆANJE RAČUNA PUTEM NALOGA

Minimalni iznos mjesečne nakanade za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama možete uplatiti na sljedeće transakcijske račune:

Gotovinsko plaćanje

  • 1322602017568888 – NLB Banka d.d. Sarajevo
  • 1340011120388682 – ASA Banka d.d. Sarajevo
  • 1540012000317189 – Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo 

U cilju što tačnijeg rasknjižavanja Vaših uplata na zajednički račun Vašeg ulaza, prilikom popunjavanja naloga za plaćanje naknade za održavanja, potrebno je obratiti pažnju na popunjavanje naloga:

Svrha uplate upišete samo broj reference s uplatnice npr. 229025037 – 13972709

Ukoliko plaćate za više mjeseci navedite  šifru etažnog vlasnika (obavezno prvi broj reference) i upišite mjesece i godinu npr. za prva tri mjeseca ove godine upišite… 01,02,03/19  

Za sve dodatne informacije  pozovite našu službu naplate na sljedeće telefone :  033/276-695, 033/276-652  ili pošaljite upit na e-mail: naplata@sarajevostan.com.b134