O nama

Organizacija poslovanja

Sarajevostan d.o.o. posjeduje vlastiti dispečersko-servisni centar (DSC) u okviru kojeg se nalaze vlastite radionice, centralno skladište, vozni park, kancelarijski prostor sa tehničkom pratećom službom. U sadašnjoj organizaciji po raznim grupama poslova uposleno je preko 50 kvalifikovanih izvršioca – montera i visokokvalifikovanih izvršioca kao prateća tehnička služba.
Također, zbog bolje pokrivenosti čitavog terena 10 uposlenika tehničke struke (VSS i SSS,) odnosno koordinatora i referenata su u direktnoj komunikaciji sa svim ulazima (predstavnicima etažnih vlasnika, stanarima) po pitanju svih aktivnosti u okviru održavanja i upravljanja zajedničkih dijelova zgrade. Ovakvim konceptom, odnosno organizacijom DSC-a, Call-centrom preko kojeg se vrši prijava svih kvarova na području KS, te jedinstvenim savremenim informacionim sistemom, Sarajevostan d.o.o. potpuno je osposobljen za pružanje brze – hitne i planske kvalitetne usluge po svim segmentima poslova.
U okviru svojih vlastitih kapaciteta, firma u potpunosti obavlja sljedeće vrste poslova:
– liftovska postrojenja – kompletno servisiranje, te sve vrste manjih i velikih opravki, na upravljanju trenutno 548 liftova,
– hidroforska postrojenja – redovno servisiranje i sve vrste opravki i zamjene kvalitetnim dijelovima,
– sve vrste instalacija (vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije, grijanje) sve vrste opravki i zamjene dijelova,
– pročepljenje kanalizacije vlastitim vozilom sa specijalnom opremom (tip “WOMA”) i električnim sajlama,
– zidarski i hidroizolaterski radovi,
– bravarija i limarija – sve vrste opravki te izrada novih elemenata,
– keramičarski radovi – sanacija postojeće i postavljanje nove keramike,
– stolarija – sve opravke te sanacija i izrada novih elemenata,
– molersko – farbarski radovi,
– čišćenje zajedničkih prostorija – redovno čišćenje (dva puta sedmično – osam puta mjesečno) te i veća čišćenja na zahtjev naših klijenata.

Za određene vrste poslova kao što su:
– dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,
– čišćenje dimnjaka,
– redovni godišnji tehnički pregled liftova,
– dio građevinsko-zanatskih radova,
firma Sarajevostan d.o.o. ima ugovore sa specijalizovanim kooperantskim firmama za grupe poslova odabrane tenderom u javnim glasilima, po kriteriju kvaliteta usluge postojećih referensi i najpovoljnijih cijena.