kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

pristup izvještajima

Predstavnici ulaza

Etažni vlasnici

info point

 

prijava reklamacije

Imate problem

Prijava kvarova

033/715-680

 

Sarajevostan d.o.o.

Sarajevostan d.o.o. je privredno društvo osnovano prije više od  40 godina, te je, u ovoj djelatnosti, kompanija sa najvecim iskustvom. Do 2003.god. Sarajevostan d.o.o. Sarajevo je poslovalo kao Kantonalno javno stambeno preduzece. Od 2003.god. Sarajevostan d.o.o. Sarajevo je, u privatizacijskom procesu, reorganizovan kao dionicko društvo.


U ovom procesu, Sarajevostan d.o.o. se transformisao u savremeno organizovanu, dobro opremljenu kompaniju, profilisanu za tržišno poslovanje, dominantnu u svojoj djelatnosti. 


Obzirom na resurse kojim raspolaže, organizaciju i proizvodno iskustvo, Sarajevostan d.o.o. je vodeci certificirani upravitelj u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

certifikat

 

                                                            VAZNO OBAVJEŠTENJE

 

Ovim putem obavještavamo etažno vlasnike da je u toku preseljenje direkcije Sarajevostan d.o.o iz ul. Kolodvorska br. 12 u ul. Džemala Bijedića 166 A, Općina Novi Grad, Sarajevo.

Zbog premještanja komunikacije, dane 03 i 04. oktobra 2019.g. neće raditi naša naplatna mjesta, te Vas molimo za razumijevanje

 

Sarajevo, 02.10.2019. godine                                                          UPRAVA DRUŠTVA

 

 

Osnovne djelatnosti Sarajevostan d.o.o. Sarajevo su: 

 

-upravljanje i održavanje zajednickih dijelova zgrada

-inžinjering u stambenoj oblasti

-tehnicke usluge (priprema projekata sanacije, nadzor nad izvodenjem

-gradevinskih radova i srodne tehnicke usluge)

 

POŠTOVANI KORISNICI

Vezano za upozorenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo o obavezi  dostavljanja dokumenta o vlasništvu ovim putem

Vas obavještavamo  da se traženi dokument o vlasništvu ( ZK izvadak) – KOPIJA dostavlja se na uvid U VREMENU OD 07,30 – 16,00 sati:

1.   Lično ili putem predstavnika etažnih vlasnika – na adresu Džemala Bijedića 166 A (direkcija Sarajevostan d.o.o), te na neku od naših terenskih službi :

 

NOVO SARAJEVO-Envera Šehovića 9

NOVI GRAD-Ive Andrića 1

 

     Putem telefaksa na broj: 033/212-608

     Putem e-maila na adresu: sastan@sarajevostan.com.ba ili naplata@sarajevostan.com.ba

 

UPOZORENJE MINISTARSTVA

POJAŠNJENJE AKTA-UPOZORENJA