Upravitelj sa najdužom tradicijom

O nama

Sarajevostan d.o.o. je privredno društvo osnovano prije više od  50 godina, te je  u ovoj djelatnosti, kompanija sa najvecim iskustvom. Za sve ove godine poslovanja, Sarajevostan d.o.o. se transformisao u savremeno organizovanu, dobro opremljenu kompaniju, profilisanu za tržišno poslovanje, dominantnu u svojoj djelatnosti. Obzirom na resurse kojim raspolaže, organizaciju i proizvodno iskustvo, Sarajevostan d.o.o. je vodeci certificirani upravnik u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

Pružamo  usluge upravljanja stambenim zajednicama u skladu sa Zakonom o  upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade  koje podrazumevaju administrativno i finansijsko vođenje zgrade, tehničko održavanje, primjenu mjera energetske efikasnosti, zaštitu životne sredine i stvaranje uslova za bezbjedno stanovanje.

Sarajevostan d.o.o. se u svom radu pridržava zakona, prava, dužnosti i etičkih normi u obavljanju poslova upravljanja. Lični podaci etažnih vlasnika su kod nas zaštićeni, jer  postupamo  u skladu sa Zakonom o zaštiti  ličnih podataka. 

Imamo preko 120 stalno uposlenih radnika i održavamo preko 2.600 zgrada-ulaza sa cca  36.000 jedinica na području Kantona Sarajevo.

 

Web izvještaji

Pristup izvještajima

Poštovani korisnici,
za pristup opcijama izbora i pokretanja izvještaja unesite korisničko ime i lozinku.

Ukoliko ste novi korisnik i nemate korisničko ime i šifru, javite nam se na e-mail: aop@sarajevostan.com.ba, pa će Vam pristupni podaci biti poslani. U mailu navedite referensu za zadnje uplatnice koju ste primili. Kada se registrujete, obavezni ste promijeniti lozinku kod prve prijave

Call centar

Prijava kvara

033 712 125

033 715 680

Novosti

Informacije o dugovanju

Obavještavaju se etažni vlasnici i korisnici stanova i poslovnih prostora u zgradama na kojima poslove upravnika vrši Sarajevostan d.o.o. da informacije o stanju dugovanja po osnovu plaćanja naknade za upravljanje i održavanje ne mogu dobiti putem telefona, već iste mogu dobiti lično u službi naplate u direkciji društva u ul.Bulevar Meše Selimovića br.12 ili registracijom na web aplikaciju putem mail-a aop@sarajevostan.com.ba

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU SUFINANSIRANJA TROŠKOVA UGRADNJE INDIVIDUALNIH MJERILA TOPLOTNE ENERGIJE U OBJEKTIMA NA SISTEMU DALJINSKOG GRIJANJA KJKP “Toplane-Sarajevo


Poštovani,
      

U cilju apliciranja etažnih vlasnika posebnih dijelova u objektima kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo po JAVNOM POZIVU za učešće u projektu, “Sufinansiranje
troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP “Toplane Sarajevo”
, obaviještavamo etažne vlasnike kako bi ostvarili pravo na sufinansiranje.
Obrazac prijave mjeraci
Javni poziv mjeraci


OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE KANTONA SARAJEVO DA JE U TOKU JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA SUFINANSIRANJA TROŠKOVA IZGRADNJE NOVIH PRIKLJUČAKA                                                     STAMBENIH OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU

  • Maksimalan iznos sufinansiranja troškova iznosi 1.200 KM (bez PDV-a) po stambenoj jedinici;
  • Zahtjev za sufinansiranje mogu podnijeti svi građani Kantona Sarajevo koji ispunjavaju opće uslove;
  • Prijava na Javni poziv se dostavlja putem pošte ili na protokol KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, na adresu: Trg Fadile Odžaković Žute broj 4, Sarajevo;
  • Javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja ostaje otvoren do 27.06.2023. godine;
  • Sadržaj kompletnog Javnog poziva je dostupan na web stranicama Sarajevogasa i Kantona Sarajevo.

    SARAJEVOGAS, JAVNI POZIV, maj 2023.godine

Poziv za prikupljanje ponuda i usluga za nabavku materijala

Sarajevostan d.o.o. Sarajevo oglašava poziv za prikupljanje ponuda i usluga za nabavku i dostavu materijala po kategorijama :

– Ponuda 1 – Građevinski materijal,

– Ponuda 2 – Oprema i materijal za vodovod i kanalizaciju,

– ponuda 3 – Oprema i materijal za elektroinstalacije.

Dokumentaciju u zatvorenoj koverti je potrebno dostaviti na protokol Sarajevostana d.o.o. na adresi Džemala Bijedića br. 147 najkasnije do 10.08.2021. do 12 sati. Ukoliko je potrebno dodatnog vremena za formiranje ponude, molim kontaktirajte broj kontakt osobe. 

Komisijsko otvaranje prikupljenih ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača je javno i obaviće se na istoj adresi 15.08.2021.godine u 13 sati.

MATERIJAL ZA POPUNJAVANJE PONUDA U PDF-u NA LINKU

Za sve dodatne informacije, na raspolaganju Vam je kontakt osoba:

Muslić Muamer, tel. 062/155-759

Obavještenje o zatvaranju naplatne blagajne

Poštovani korisnici usluga Sarajevostana, obavještavamo Vas da od 01.08.2021. godine vršimo zatvaranje naplatne blagajne na adresi Envera Šehovića br.9.

Naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade možete plaćati bez provizije na blagajni Sarajevostana na adresi  Bulevar Meše Selimovića 12 – uprava Društva 

Obavještenje o transakcijskom računu

Poštovani korisnici obavještavamo Vas da je na uplatnicama održavanja za januar, februar i mart 2021 godine naveden pogrešan transakcijski račun Sberbank BH.

Ispravan račun je 1401011120078918

Obavještenje o zatvaranju i preseljenju blagajne

Poštovani korisnici usluga Sarajevostana, obavještavamo Vas da od 19.10.2020. godine vršimo zatvaranje naplatne blagajne na adresi Ive Andrića br.1 i preseljenje iste na adresu Džemela Bijedića br. 147- Direkcija Društva.

Projekat subvencioniranja ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na jednocijevnom sistemu

Obavještavamo vas da je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta ”Subvencioniranje troškva ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP ”Toplane Sarajevo”, broj: 05-11-28601/20 od 02.09.2020. godine, raspisalo Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne enregije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP ”Toplane-Sarajevo”. Klikni ovdje za javni poziv

Važno obavještenje

Ovim putem obavještavamo etažne vlasnike da je u toku preseljenje direkcije Sarajevostan d.o.o iz ul. Džemala Bijedića 166A u ul. Džemala Bijedića 147, Općina Novi Grad, Sarajevo.

Zbog premještanja komunikacije, dane 30.07.2020. neće raditi naša naplatna mjesta, te Vas molimo za razumijevanje.

Sarajevo, 29.07.2020. godine

Obavještenje o zatvaranju službe održavanja i blagajne na adresi Skenderija 52

Poštovani korisnici usluga Sarajevostana,
obavještavamo Vas da od 01.06.2020. godine iz organizaciono-tehničkih razloga vršimo zatvaranje službe održavanja i naplatne blagajne na adresi Skenderija 52.
Svu potrebnu komunikaciju sa službom održavanja možete izvršiti putem telefona ili e-maila, odnosno kontaktom na Call centar
033 / 712 -125 ili 033 / 715 – 680.
Naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade možete plaćati bez provizije u našim naplatim službama na adresi Bulear Meše Selimovića br.12 i Topal Osman paše br.18
Kontakt telefon za prijavu kvara: 033/ 712-125
Kontakt mail: kontakt@sarajevostan.com.ba